[1]
N. T. Phạm và Đức T. Đỗ, “KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG GIẤC NGỦ Ở BỆNH NHÂN SAU NHIỄM COVID-19 VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN”, VMJ, vol 540, số p.h 1, tháng 7 2024.