[1]
L. T. T. Nguyễn, N. P. Đỗ, T. T. T. Thạch, T. N. Nguyễn, và Q. V. Nguyễn, “TÌNH TRẠNG DINH DƯỠNG VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN Ở NGƯỜI BỆNH ĐÁI THÁO ĐƯỜNG TYPE 2 ĐIỀU TRỊ NGOẠI TRÚ TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH TRÀ VINH”, VMJ, vol 540, số p.h 1, tháng 7 2024.