[1]
M. D. Nguyễn, B. N. Trần, T. H. Nguyễn, T. N. Ánh Vy, và H. T. La, “NỒNG ĐỘ PTH VÀ CALCI HUYẾT TƯƠNG Ở BỆNH NHÂN UNG THƯ TUYẾN GIÁP THỂ BIỆT HÓA SAU PHẪU THUẬT TRIỆT CĂN TẠI BỆNH VIỆN TRUNG ƯƠNG THÁI NGUYÊN”, VMJ, vol 540, số p.h 1, tháng 7 2024.