[1]
H. N. Võ, V. T. Nguyễn, và T. X. Đặng, “ĐIỀU TRỊ BỆNH NHÂN BỊ RẮN HỔ MANG CẮN BẰNG HUYẾT THANH KHÁNG NỌC RẮN TẠI BỆNH VIỆN HỮU NGHỊ ĐA KHOA NGHỆ AN”, VMJ, vol 540, số p.h 1, tháng 7 2024.