[1]
V. A. Nguyễn, T. H. Nguyễn, H. V. Nguyễn, và H. L. H. Lê, “THỰC TRẠNG KHÁNG KHÁNG SINH CỦA CÁC CHỦNG AEROMONAS SPP. PHÂN LẬP TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH BẮC NINH 2019-2023”, VMJ, vol 540, số p.h 1, tháng 7 2024.