[1]
L. P. Vũ, T. N. A. Trần, và H. Lê, “ĐẶC ĐIỂM DỊCH TỄ CỦA NHÓM NGƯỜI BỆNH NHIỄM HIV TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA ĐỐNG ĐA, HÀ NỘI”, VMJ, vol 540, số p.h 1, tháng 7 2024.