[1]
V. Đẩu Vũ, T. T. H. Phạm, và H. L. Nguyễn, “KIẾN THỨC, THÁI ĐỘ, NHU CẦU TƯ VẤN VỀ DINH DƯỠNG CHO NGƯỜI BỆNH UNG THƯ CỦA NGƯỜI CHĂM SÓC CHÍNH TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH NAM ĐỊNH NĂM 2020”, VMJ, vol 540, số p.h 1, tháng 7 2024.