[1]
T. H. T. Nguyễn, T. H. Phạm, T. V. Lê, T. H. Đặng, và T. T. L. Phạm, “MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN TỚI RỐI LOẠN GIẤC NGỦ CỦA NGƯỜI BỆNH LUPUS BAN ĐỎ HỆ THỐNG TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH NAM ĐỊNH”, VMJ, vol 540, số p.h 1, tháng 7 2024.