[1]
T. M. Nguyễn, V. M. Hoàng, và V. N. Lê, “PHÂN TÍCH CƠ CẤU CHI PHÍ KHÁM CHỮA BỆNH BẢO HIỂM Y TẾ TẠI TRUNG TÂM Y TẾ QUẬN LIÊN CHIỂU, THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG TỪ 2019 ĐẾN 2021”, VMJ, vol 540, số p.h 1, tháng 7 2024.