[1]
H. N. Vũ và T. K. A. Nguyễn, “THỰC TRẠNG KIẾN THỨC VỀ TỰ TIÊM INSULIN CỦA NGƯỜI BỆNH ĐÁI THÁO ĐƯỜNG ĐIỀU TRỊ NGOẠI TRÚ TẠI KHOA KHÁM BỆNH – BỆNH VIỆN THANH NHÀN NĂM 2022”, VMJ, vol 540, số p.h 1, tháng 7 2024.