[1]
T. T. H. Lữ và T. H. C. Nguyễn, “CHẤT LƯỢNG CUỘC SỐNG CỦA TRẺ EM TRÊN 4 TUỔI MẮC VIÊM DA CƠ ĐỊA”, VMJ, vol 540, số p.h 1, tháng 7 2024.