[1]
V. M. Phạm và T. M. T. Phạm, “ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN TỚI CHẤT LƯỢNG CUỘC SỐNG CỦA NGƯỜI BỆNH ĐỘT QUỴ NHỒI MÁU NÃO SAU CAN THIỆP PHỤC HỒI CHỨC NĂNG”, VMJ, vol 540, số p.h 1, tháng 7 2024.