[1]
L. T. T. Nguyễn, N. P. Đỗ, T. H. N. Huỳnh, N. T. V. Ngô, và T. A. T. Hồ, “TÌNH TRẠNG SUY DINH DƯỠNG VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN Ở NGƯỜI BỆNH THẬN MẠN ĐANG ĐIỀU TRỊ NỘI TRÚ TẠI KHOA NỘI TỔNG HỢP BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH TRÀ VINH”, VMJ, vol 540, số p.h 1, tháng 7 2024.