[1]
N. T. Phạm và Đức T. Đỗ, “NGHIÊN CỨU TỶ LỆ VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN TỚI STRESS Ở BỆNH NHÂN SAU NHIỄM COVID-19”, VMJ, vol 540, số p.h 1, tháng 7 2024.