[1]
N. H. Bùi, T. M. L. Nguyễn, T. T. Nguyễn, và Đình H. Nguyễn, “ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ GÃY KÍN THÂN 2 XƯƠNG CẲNG TAY TRẺ EM BẰNG ĐÓNG ĐINH ĐÀN HỒI KÍN DƯỚI MÀN TĂNG SÁNG TẠI BỆNH VIỆN E”, VMJ, vol 540, số p.h 1, tháng 7 2024.