[1]
Đỗ . Quốc Cường, Đào . Quang Hội, Đỗ . Trung Hải, P. . Thị Thảo, và B. . Công Sỹ, “KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ NỘI SOI TÁI TẠO DÂY CHẰNG CHÉO TRƯỚC KHỚP GỐI BẰNG PHƯƠNG PHÁP TẤT CẢ BÊN TRONG TẠI BỆNH VIỆN QUÂN Y 175”, VMJ, vol 513, số p.h 1, tháng 4 2022.