[1]
Đồng . Quang Tiến, N. . Vũ Hoàng, T. . Tuấn Anh, và V. . Ngọc Giang, “KẾT QUẢ PHẪU THUẬT ĐIỀU TRỊ GÃY CỘT SỐNG ĐOẠN NGỰC THẮT LƯNG BẰNG PHƯƠNG PHÁP BẮT VÍT QUA DA TẠI BỆNH VIỆN TRUNG ƯƠNG THÁI NGUYÊN”, VMJ, vol 513, số p.h 1, tháng 4 2022.