[1]
N. . Văn Sang, N. . Văn Kiên, T. Quang Lục, và T. . Phan Ninh, “GIÁ TRI CỦA CẮT LỚP VI TÍNH ĐA DÃY TRONG CHẨN ĐOÁN GIAI ĐOẠN U NGUYÊN PHÁT Ở BỆNH NHÂN UNG THƯ DẠ DÀY”, VMJ, vol 513, số p.h 1, tháng 4 2022.