[1]
N. . Hồng Hà, N. . Ngọc Mẫn Kiều, . H. . Ngọc Thanh Tâm, và T. . Đỗ Hùng, “ĐẶC ĐIỂM LƯU HUYẾT NÃO VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN BẤT THƯỜNG LƯU HUYẾT NÃO Ở BỆNH NHÂN TĂNG HUYẾT ÁP TẠI BỆNH VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC CẦN THƠ”, VMJ, vol 513, số p.h 1, tháng 4 2022.