[1]
N. Văn Khải, T. . Quang Huy, và T. . Việt Dũng, “ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC CỦA NHÂN VIÊN Y TẾ TẠI KHỐI NỘI – BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH KIÊN GIANG NĂM 2020 VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN”, VMJ, vol 513, số p.h 1, tháng 4 2022.