[1]
N. . Công Long và L. . Lê Long, “ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ PHƯƠNG PHÁP NỘI SOI MẬT TỤY NGƯỢC DÒNG Ở BỆNH NHÂN SỎI ỐNG MẬT CHỦ TẠI BỆNH VIỆN BẠCH MAI”, VMJ, vol 513, số p.h 1, tháng 4 2022.