[1]
M. . Trọng Hưng, L. . Thị Anh Đào, và N. . Hương Trà, “ĐẶC ĐIỂM CỦA KHUYẾT SẸO MỔ LẤY THAI SAU MỔ 4 TUẦN TẠI BỆNH VIỆN PHỤ SẢN HÀ NỘI”, VMJ, vol 513, số p.h 1, tháng 4 2022.