[1]
P. . Duy Hồng Sơn, N. . Hữu Phong, và N. . Hữu Ước, “KẾT QUẢ SỚM PHẪU THUẬT LÓC ĐỘNG MẠCH CHỦ TYPE A CẤP TÍNH TẠI BỆNH VIỆN HỮU NGHỊ VIỆT ĐỨC - GIAI ĐOẠN 2018-2021”, VMJ, vol 513, số p.h 1, tháng 4 2022.