[1]
T. . Thái Hà, V. Nam, và N. . Hoàng Anh, “NGHIÊN CỨU NHU CẦU CAI NGHIỆN THUỐC LÁ BẰNG PHƯƠNG PHÁP Y HỌC CỔ TRUYỀN CỦA NGƯỜI DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI”, VMJ, vol 513, số p.h 1, tháng 4 2022.