[1]
N. . Công Long và N. Văn Khanh, “ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ CỦA PHÁC ĐỒ CỨU CÁNH TRONG ĐIỀU TRỊ DIỆT TRỪ HELICOBACTER PYLORI SAU KHI THẤT BẠI PHÁC ĐỒ CÓ BISMUTH”, VMJ, vol 513, số p.h 1, tháng 4 2022.