[1]
N. . Văn Tuấn và P. Thị Hà Linh, “RỐI LOẠN LIPID MÁU VÀ NGUY CƠ TIM MẠCH Ở BỆNH NHÂN ĐÁI THÁO ĐƯỜNG TYPE 2”, VMJ, vol 513, số p.h 1, tháng 4 2022.