[1]
P. . Thị Thùy Dung, Đỗ . Xuân Viện, V. . Minh Thúy, và N. . Thị Hồng Anh, “KINH NGHIỆM VÀ CẢM NHẬN CỦA ĐIỀU DƯỠNG TUYẾN ĐẦU KHI CHĂM SÓC NGƯỜI NHIỄM SARS-CoV-2 TẠI CƠ SỞ ĐIỀU TRỊ COVID-19”, VMJ, vol 513, số p.h 1, tháng 4 2022.