[1]
N. . Thu Quỳnh, “ĐỊNH LƯỢNG SAPONIN VÀ POLYSACARID TOÀN PHẦN TRONG DƯỢC LIỆU ĐẲNG SÂM THU HÁI TẠI SỦNG TRÁI - HÀ GIANG”, VMJ, vol 513, số p.h 1, tháng 4 2022.