[1]
P. . Quang Minh và N. . Xuân Anh, “SO SÁNH NHU CẦU SỬ DỤNG GIÃN CƠ TRONG PHẪU THUẬT NỘI SOI Ổ BỤNG TRÊN BỆNH NHÂN CÓ HOẶC KHÔNG ĐƯỢC THEO DÕI BẰNG MÁY TOF WATCH”, VMJ, vol 513, số p.h 1, tháng 4 2022.