[1]
P. . Như Hải, “ĐIỀU TRỊ VIÊM HUYỆT Ổ RĂNG KHÔ BẰNG FIBRIN GIÀU TIỂU CẦU: BÁO CÁO TRƯỜNG HỢP LÂM SÀNG”, VMJ, vol 513, số p.h 1, tháng 4 2022.