[1]
L. . Thị Anh Đào và M. . Trọng Hưng, “ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG VÀ CẬN LÂM SÀNG CỦA BỆNH NHÂN QUÁ SẢN NIÊM MẠC TỬ CUNG TẠI BỆNH VIỆN PHỤ SẢN HÀ NỘI”, VMJ, vol 513, số p.h 1, tháng 4 2022.