[1]
T. . Lê Huy và T. . Đình Anh, “SÁNH KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ PHÁC ĐỒ NAVELBIN-CISPLATIN VÀ PACLITAXEL-CISPLATIN TRONG UNG THƯ PHỔI KHÔNG TẾ BÀO NHỎ GIAI ĐOẠN IV”, VMJ, vol 513, số p.h 1, tháng 4 2022.