[1]
V. . Văn Cường, Đinh . Thế Hưng, Đỗ . Mạnh Hùng, và N. . Hoàng Long, “KẾT QUẢ PHẪU THUẬT NỘI SOI LIÊN BẢN SỐNG ĐIỀU TRỊ BỆNH LÝ HẸP ỐNG SỐNG THẮT LƯNG”, VMJ, vol 513, số p.h 1, tháng 4 2022.