[1]
P. . Văn Hùng, Đoàn . Hữu Thiển, và N. . Thị Kiều, “ĐẶC ĐIỂM CẬN LÂM SÀNG CỦA BỆNH NHÂN THALASSEMIA ĐẾN KHÁM TẠI BỆNH VIỆN ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI”, VMJ, vol 515, số p.h 1, tháng 6 2022.