[1]
B. . Thị Hương Giang và N. . Đức Quỳnh, “ĐẶC ĐIỂM KHÁNG KHÁNG SINH VÀ CÁC YẾU TỐ NGUY CƠ TỬ VONG CỦA NHIỄM KHUẨN BỆNH VIỆN TẠI KHOA HỒI SỨC TÍCH CỰC BỆNH VIỆN BẠCH MAI”, VMJ, vol 515, số p.h 1, tháng 6 2022.