[1]
N. . Kim Thư và L. . Thị Vân Anh, “ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG CỦA VIÊM PHỔI DO NẤM TẠI BỆNH VIỆN BỆNH NHIỆT ĐỚI TRUNG ƯƠNG”, VMJ, vol 515, số p.h 1, tháng 6 2022.