[1]
N. . Đình Tài, L. . Đình Tuân, và V. . Thanh Bình, “KHỐI LƯỢNG CƠ THẤT TRÁI Ở BỆNH NHÂN ĐÁI THÁO ĐƯỜNG TÝP 2 TẠI BỆNH VIỆN ĐẠI HỌC Y THÁI BÌNH”, VMJ, vol 515, số p.h 1, tháng 6 2022.