[1]
H. . Ngọc Tấn, V. . Hồng Thăng, và N. Thị Thu Hiền, “KẾT QUẢ SỚM ĐIỀU TRỊ UNG THƯ BIỂU MÔ TẾ BÀO GAN BẰNG ĐỐT NHIỆT SÓNG CAO TẦN”, VMJ, vol 515, số p.h 1, tháng 6 2022.