[1]
P. . Văn Hùng, N. . Thị Kiều, Đoàn . Hữu Thiển, và T. . Hồng Trâm, “ĐẶC ĐIỂM MICROALBUMIN NIỆU CỦA BỆNH NHÂN ĐÁI THÁO ĐƯỜNG TYP 2 TẠI BỆNH VIỆN ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI”, VMJ, vol 515, số p.h 1, tháng 6 2022.