[1]
T. . Hữu Tâm, “ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG CỦA 18 THÔNG SỐ XÉT NGHIỆM ĐÔNG MÁU TẠI CÁC PHÒNG XÉT NGHIỆM”, VMJ, vol 515, số p.h 1, tháng 6 2022.