[1]
N. . Hồng Minh, N. . Thị Lan Hương, N. . Thị Hà, và Đặng . Hùng Dũng, “MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN TỚI CHẤP NHẬN CỦA CHA/MẸ CHO TRẺ DƯỚI 5 TUỔI TIÊM VACCINE PHÒNG COVID-19 TẠI CÁC QUẬN NỘI THÀNH – THÀNH PHỐ HÀ NỘI”, VMJ, vol 515, số p.h 1, tháng 6 2022.