[1]
P. . Đức Minh, “ĐÁNH GIÁ TỶ LỆ THU TINH TRÙNG Ở BỆNH NHÂN VÔ SINH KHÔNG DO TẮC CÓ VI MẤT ĐOẠN GEN AZF”, VMJ, vol 516, số p.h 2, tháng 7 2022.