[1]
Đỗ . Thanh Hải, N. . Thị Diệu Thúy, P. . Thu Nga, và P. . Văn Nhã, “ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG VÀ TỔN THƯƠNG X-QUANG PHỔI Ở TRẺ VIÊM TIỂU PHẾ QUẢN CÓ NHIỄM RSV TẠI BỆNH VIỆN NHI THANH HÓA”, VMJ, vol 516, số p.h 2, tháng 7 2022.