[1]
Đào . Thị Diệu Ngân, H. . Thanh Sang, N. . Ngọc Khôi, và N. . Như Hồ, “KHẢO SÁT TÌNH HÌNH SỬ DỤNG GLUCOCORTICOID TRÊN BỆNH NHÂN ĐIỀU TRỊ NGOẠI TRÚ TẠI BỆNH VIỆN NHÂN DÂN GIA ĐỊNH”, VMJ, vol 516, số p.h 2, tháng 7 2022.