[1]
P. . Nguyễn Lam Phương, N. . Thị Hồng Uyên, và T. . Đình Trung, “TỶ LỆ BẠO HÀNH GIA ĐÌNH VÀ CÁC LOẠI BẠO HÀNH KHI MANG THAI Ở PHỤ NỮ ĐÃ KẾT HÔN TẠI THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG: MỘT NGHIÊN CỨU MÔ TẢ CẮT NGANG”, VMJ, vol 516, số p.h 2, tháng 7 2022.