[1]
T. . Hồng Sơn, L. . Việt Anh, và L. . Liên Hương, “HIỆU QUẢ CỦA SỮA UỐNG CAO NĂNG LƯỢNG CARE100GOLD LÊN TÌNH TRẠNG DINH DƯỠNG Ở TRẺ EM 36-59 THÁNG TẠI THÁI BÌNH”, VMJ, vol 516, số p.h 2, tháng 7 2022.