[1]
N. . Quốc Tuấn, N. . Thượng Nghĩa, H. . Văn Sỹ, và Đặng . Vạn Phước, “ĐÁNH GIÁ TÍNH AN TOÀN VÀ HIỆU QUẢ CỦA ĐÓNG THÔNG LIÊN NHĨ BẰNG DỤNG CỤ QUA DA Ở BỆNH NHÂN THIẾU RÌA ĐỘNG MẠCH CHỦ DƯỚI HƯỚNG DẪN SIÊU ÂM TRONG BUỒNG TIM”, VMJ, vol 516, số p.h 2, tháng 7 2022.