[1]
P. . Văn Hùng, T. . Hồng Trâm, Đoàn . Hữu Thiển, và N. . Duy Thái, “THỰC TRẠNG DINH DƯỠNG VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN CỦA TRẺ EM DƯỚI 5 TUỔI TẠI XÃ CHÍ MINH, TỨ KỲ, HẢI DƯƠNG”, VMJ, vol 516, số p.h 2, tháng 7 2022.