[1]
B. . Thị Hồng Châu, N. . Thị Băng Sương, N. . Ngọc Bích Thảo, và N. . Thanh Trầm, “ÁP DỤNG TỈ LỆ CHỈ SỐ MỤC TIÊU CHẤT LƯỢNG ĐỂ ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG XÉT NGHIỆM HbA1c TRÊN MÁY TOSOH HPLC-723G11”, VMJ, vol 516, số p.h 2, tháng 7 2022.