[1]
L. . Thị Thu Hà, N. . Tuấn Khiêm, T. . Thị Thu Hà, và N. . Văn Tuấn, “TRẦM CẢM VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN Ở NGƯỜI BỆNH VIÊM KHỚP DẠNG THẤP TẠI KHOA CƠ XƯƠNG KHỚP – BỆNH VIỆN BẠCH MAI”, VMJ, vol 516, số p.h 2, tháng 7 2022.